Дослідження сорбційних властивостей активованого та модифікованого волокна для очищення сортівок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження сорбційних властивостей активованого та модифікованого вуглецевого волокна для очищення сортівки з використанням експериментальних і математико-статистичних методів планування та обробки результатів експерименту, їх систематизація та обробка із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Проведено експериментальні дослідження сорбційної активності вуглецевих матеріалів по відношенню до органічних мікродомішок та доведено позитивний вплив АМВВ на технологію очищення сортівки. Встановлено, що в статичних умовах сорбування оцтової кислоти проходить в 1,3 – 1,7 рази інтенсивніше активованим модифікованим волокном, ніж матеріалом без модифікації. The sorption properties of activated and modified carbon fiber for sorting purification using experimental and mathematical-statistical methods of planning and processing of experimental results, their systematization and processing using modern software. Experimental studies of the sorption activity of carbon materials in relation to organic compounds have been carried out and the positive effect of modified fiber on the sorting purification process has been proved. When sorption of acetic acid by activated carbon fiber and modified carbon fiber under static conditions, it was found that the activated modified material sorbs 1,3 to 1,7 times more than the activated carbon fiber.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, окиснюваність, водно-спиртова суміш, сортівка, активоване та модифіковане волокно, сорбційні властивості, oxidation, water-alcohol mixture, sorting, activated and modified fiber, sorption properties

Бібліографічний опис

Самченко, І. О. Дослідження сорбційних властивостей активованого та модифікованого волокна для очищення бортівок / І. О. Самченко, С. І. Олійник // Polish journal of science. – 2020. – № 34 – Vol. 1. – P. 64-68

Зібрання