Розвиток підприємств з виробництва продовольчих товарів на основі формування споживчого попиту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В дисертаційній роботі досліджувались теоретико-методичні засади розвитку підприємств харчової промисловості на основі формування споживчого попиту. На основі узагальнення існуючих методичних підходів щодо оцінки факторів впливу на формування споживчого попиту та індивідуальне споживання визначено класифікаційні ознаки та запропоновано класифікацію впливу на формування потреб та споживчого попиту. The thesis has dealt with the research and study of theoretical and tutorial principles of development of food industry enterprises on the basis of consumer demand creation.

Опис

Ключові слова

розвиток підприємства, споживчий попит, стратегічне управління, маркетинг, development of enterprises, consumer demand, strategic management, marketing

Бібліографічний опис

Жовковська, Т. Т. Розвиток підприємств з виробництва продовольчих товарів на основі формування споживчого попиту : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Жовковська Тетяна Тарасівна ; НУХТ. – Київ, 2010. – 19 с.