Психологічний аналіз фрустрації та її особливостей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається феномен «фрустрація» та його психологічні особливості. Аналізуються теоретичні підходи до розуміння терміну «фрустрація» та визначаються ті його специфічні особливості,що ведуть до його подолання. In the article the phenomenon of frustration and its psychological properties are considered. Theoretical approaches to the meaning of term «frustration» are also analyzed and the special properties to overcome frustration are determined.

Опис

Ключові слова

фрустрація, фрустраційна толерантність, психологічні особливості, frustration, frustration tolerance, psychological properties, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Божок, Н. О. Психологічний аналіз фрустрації та її особливостей / Н. О. Божок, О. В. Климова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. - Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип.44, Ч. 4. – С. 220-225. – (Серія : Педагогіка та психологія).

Зібрання