Екологічне маркування продуктів дитячого харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлена стаття присвячена аналізу сучасного стану екологічного менеджменту, як сучасного механізму керування безпекою харчової сировини та продуктів харчування. Зосереджена увага на проблемі екологічного маркування продуктів дитячого харчування та харчової продукції в цілому.

Опис

Ключові слова

екологічний менеджмент, екологічне маркування, міжнародні стандарти, якість, споживачі, экологическая маркировка, международные стандарты, потребители, environmental management, environmental labeling, international standards, quality, consumers, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Архіпова, Г. І. Екологічне маркування продуктів дитячого харчування / Г. І. Архіпова, А. О. Чагайда, О. Ю. Кваша // Наукові праці НУХТ. - 2012. - № 45. - С. 22-24.

Зібрання