Investigation of organic impurities movement by accelerating column of alcohol which is under pressure lower than atmospheric

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Nowadays in a highly competitive market alcohol in Ukraine actual task for distillation factories is a significant reduction in the cost of finished products in the production of ethanol - rectified the highest quality. В даний час в умовах жорсткої конкуренції на ринку алкоголю в Україні актуальним завданням для дистиляції заводів є значне зниження вартості готової продукції у виробництві етанолу - виправлено високу якість.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, rectification, concentration, quality, випрямлення, концентрація, якість

Бібліографічний опис

Shiyan, Petro. Investigation of organic impurities movement by accelerating column of alcohol which is under pressure lower than atmospheric / Petro Shiyan, Yaroslav Boyarchuk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2013. – Vol. 1, Issue 1. – Р. 100–104.

Зібрання