Диверсифікація: особливості розвитку підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто сутність категорії «диверсифікація підприємства», визначено її види та особливості застосування їх в залежності від очікуваних ресурсних змін виробничого підприємства. Considered in the article the essence of the category "Enterprise Diversification" of defined types and characteristics of their application depending on the expected changes in resource production enterprise.

Опис

Ключові слова

розвиток, види диверсифікації, диверсифікація виробничої діяльності, enterprise development, diversification of production activities, diversification species, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Луцька, Т. В. Диверсифікація: особливості розвитку підприємств / Т. В. Луцька, Р. В. Кушнір // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. - № 16. – С. 74–78.

Зібрання