Розрахунок елементів обладнання харчових виробництв у програмному пакеті «FLOWMASS»

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована структурна схема для створення програмного продукту, який дозволяє проводити моделювання гідродинамічних процесів в харчовому обладнанні. Визначені основні елементи програми та їх взаємоз’вязок The proposal to create a block diagram of a software product that allows the modeling of hydrodynamic processes in the food equipment. The main elements of the program and their relationship

Опис

Ключові слова

метод кінцевих елементів, розрахунки, моделювання, finite element method, calculations, simulations, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Литовченко, І. М. Розрахунок елементів обладнання харчових виробництв у програмному пакеті «FLOWMASS» / І. М. Литовченко, Є. В. Штефан // Наукові праці українського державного унверситету харчових технологій — Київ : УДУХТ 2001. – С. 110

Зібрання