Гуманітарні дисципліни та процеси удосконалення змісту роботи фахівців з вищою освітою: перспективи, шляхи удосконалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена комплексному розгляду проблеми розвитку гуманітарних наук та спеціалістів з вищою освітою.
Article is devoted to consideration of the complex problems of the humanities and specialists with higher education.

Опис

Ключові слова

вища освіта, high education, мислення, логіка, гуманітарне знання, cognition, logic, human knowledge, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Клочков, І. В. Гуманітарні дисципліни та процеси удосконалення змісту роботи фахівців з вищою освітою: перспективи, шляхи удосконалення / І. В. Клочков // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. Спец. випуск / Кол. авт. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, МОН України 2009. – 163 с. – С. 51–53.

Зібрання