Investigation of operation of holographic interferometer under phase distortions in probe beam

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Influence of non-stationary phase distortions in a transmitting part of holographic interferometer on quality of formation interference pattern was investigated. Conducted in the work were experiments with flexible lightguiding bundles and etalons of roughness as a source of statistical phase distortions. Were simulated the phase distortions of various statistical distributions together with their effect to the contrast of the interference pattern. Considered here is a model of interferometer as a correlator random phase distributions with a signal in the form of ideal interference pattern. Досліджувався вплив нестаціонарних фазових спотворень в передаючій частині голографічного інтерферометра на якість утворення інтерференційної картини. У роботі були проведені експерименти з гнучкими світловодними джгутами і еталонами шорсткості в якості джерела статистичних фазових спотворень. Були змодельовані фазові спотворення при різних статистичних розподілах, їх вплив на контраст інтерференційної картини. Розглянуто модель інтерферометра як коррелятора пучків з випадковим розподілом фаз з сигналом для отримання ідеальної інтерференційної картини.

Опис

Ключові слова

statistical distributions, interferometer as a correlator, holographic interferometer, phase distortions, статистичний розподіл, інтерферометр як корелятор, голографічний інтерферометр, фазові спотворення, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Derzhypolska, L. Investigation of operation of holographic interferometer under phase distortions in probe beam / L. Derzhypolska, N. Medvid, L. Priadko // Proc. of SPIE. - 2008. -Vol. 7008. - 70081U-1 - 70081U-8.

Зібрання