Суб’єкти внесення змін до конституції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Відповіднодо Конституції та найновіших законівУкраїни в статті розкриваються положення про суб’єкти внесення змін до Основного Закону держави. The article highlights the notions of the subjects to be implemented as the changes to the Constitution of State, in accordance with actual Constitution and other up-to-date laws of Ukraine

Опис

Ключові слова

закони України, суб’єкти внесення змін, Конституція України, laws of Ukraine, subjects to be implemented, Constitution of Ukraine, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рудик, П. А. Суб’єкти внесення змін до конституції України / П. А. Рудик // Держава і право : збірник наукових раць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – Вип. 62. – С. 90-97.

Зібрання