Вплив розмірів землекористувань на рівень виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто стан розвитку фермерських господарств області, методику складання та практичного застосування бюджету витрат на вирощування озимої пшениці
The state of development of farms in the region, the method of drawing up and practical application of the budget for the cultivation of winter wheat are considered

Опис

Ключові слова

кореляційний аналіз, агропромисловий комплекс, EBITDA, диверсифікація, витрати, конкурентоспроможність, correlational analysis, enterprise, diversification, costs, competitiveness, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данкевич А. Є. Вплив розмірів землекористувань на рівень виробництва / A. Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 29–34.

Зібрання