Особливості трансформації енергії першоджерел в теплову енергію

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано дослідження, яке стосувалося особливостей трансформації хімічної енергії першоджерел у формі газів гомологічного ряду. Показано доцільність використання складових енергії парової фази продуктів згорання за рахунок її конденсації.
Research which touched the features of transformation of chemical energy of original sources in form gases of homological row is executed. Expediency of the use of constituents of energy of steam phase of foods of combustion is shown due to her condensation.

Опис

Ключові слова

конденсація, енергетичні баланси, газ, condensation, power balances, gas, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Бут С.А. Особливості трансформації енергії першоджерел в теплову енергію / С. А. Бут, А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко // Харчова і переробна промисловість. – 2010. – №4. – С. 22-25.

Зібрання