Зв’язок образів І. С. Тургенєва та забутих письменниць Росії початку XIX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено дослідженню творчості видатного поета О.С. Пушкіна та вплив його творчості на забутих письменниць. Проаналізувати етапи становлення творчого шляху письменниць та поетес початку XIX століття. Введення в науковий обіг зазначених матеріалів сприятиме поглибленню подальших досліджень у галузі російської літератури.

Опис

Ключові слова

забуті письменниці, дослідницька діяльність, творчість, забытые писательницы, исследовательская деятельность, творчество, forgotten authoresses, research activity, creation, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Зв’язок образів І. С. Тургенєва та забутих письменниць Росії початку XIX ст. / Л. В. Власенко // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — Дніпропетровськ : 2014. – № 1 (7). – С. 122-127.

Зібрання