Спосіб деамонізації конденсатів та його здійснення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зроблено аналітичний огляд основних методів деамонізації конденсатів та дана їх коротка характеристика. Запропоновано нову двоступінчату схему деамонізації конденсатів з використанням високоефективних ежекційних апаратів, що дозволяє значно знизити енергетичні затрати. Made an analytical overview of the main methods neutralization of ammonium in condensates and gives their brief description. A new two-stage scheme neutralization of ammonium in condensates using high ejection apparatus, which can significantly reduce energy costs

Опис

Ключові слова

розпилювання, насадкова колона, аміак, деамонізація, аміачні конденсати, ежектор, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Пономаренко, В. В. Спосіб деамонізації конденсатів та його здійснення / В. В. Пономаренко // Цукор України. – К.: 2013. – № 10 (94). – С. 15 - 18.

Зібрання