Необхідність управління потенціалом підприємства в умовах трансформації економічних відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено необхідність впровадження управління потенціалом підприємства в практику господарювання. Визначено основні складові управління потенціалом підприємства. Запропоновано організаційний механізм запровадження управління потенціалом. The necessity of introduction of management by the enterprise’s potentiality in the farming activity is proved. The main parts of the management by the enterprise’s potentiality are determined. The organizational mechanism of introduction of the management potentiality is offered.

Опис

Ключові слова

стратегічне управління, підприємство, потенціал, управління потенціалом підприємства, організаційний механізм, организационный механизм, strategic management, enterprise, potentiality, the management by the enterprise’s potentiality, organizational mechanism, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рябенко, В. В. Необхідність управління потенціалом підприємства в умовах трансформації економічних відносин / В. В. Рябенко // Наукові праці НУХТ. – 2010. – №36. – С. 51-55.

Зібрання