Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного господарства в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано основні макроекономічні фактори впливу на розвиток готельного господарства України методом кореляційно-регресійного аналізу. Встановлено, що найбільш суттєвий вплив на динаміку показників кількості закладів розміщення та кількості місць у них мають такі чинники зовнішнього середовища, як прямі іноземні інвестиції в Україну та обсяг ВВП на душу населення, а також кількість осіб, обслугованих туристичними операторами й агентами та обсяги пасажирських перевезень. Розраховано, що збільшення ВВП на душу населення на 2 дол. США створює умови для появи одного нового готелю чи 16 місць для тимчасового проживання. А додаткове залучення 1 млрд дол. США прямих іноземних інвестицій зумовлює появу 54 нових готелів.

Опис

Ключові слова

готельне господарство, макроекономічні фактори, кореляційний аналіз, регресійна модель, кафедра туристичного та готельного бізнесу, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного господарства в Україні / Д. І. Басюк, Л. О. Івченко, Н. А. Ткачук, К. О. Верес // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 33–46.

Зібрання