Основні мотиви створення інтегрованих структур

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність та основні принципи, цілі та мотиви створення інтегрованих об'єднань. Essence and basic principles, aims and reasons of creation of computer-integrated associations is considered.

Опис

Ключові слова

мінімізація трансакційних витрат, витрати виробництва, інтегровані об'єднання, minimize transaction costs, production costs, integrated union, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Основні мотиви створення інтегрованих структур / Н. С. Скопенко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. - Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 73-81.

Зібрання