Modern state of occupational injury at meat industry enterprises of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The stage of industrial injuries in the meat industry of Ukraine during 2003-2013 is analyzed. Identified the most common traumatic factors and jobs | in the meat industry of Ukraine. Results of research can be used in improving management decisions projects that can provide safe working conditions on Meat Processing Plants. Проаналізовано стан виробничого травматизму у м'ясній промисловості України за період 2003…2013 р. Виявлені найбільш поширені травмуючі фактори і професії в м'ясній промисловості України. Проанализировано состояние производственного травматизма в мясной промышленности Украины за период 2003...2013 г. Выявлены наиболее распространенные травмирующие факторы и профессии в мясной промышленности Украины.

Опис

Ключові слова

industrial traumatism, accident, safety, work, виробничий травматизм, нещасний випадок, безпека, праця, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Evtushenko, О. Modern state of occupational injury at meat industry enterprises of Ukraine / Оlga Evtushenko, Оleg Evtushenko // Scientific horizons. – Sheffield, England. – 2014. – Vol. 11. – Р. 43–47.

Зібрання