Креативність персоналу як необхідна якість формування соціального капіталу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто необхідність формування креативності персоналу, що забезпечить певний рівень соціального капіталу та конкурентоспроможності організації. Сьогодні під впливом третьої промислової революції зароджується нове суспільство, в основі, якого — інтелект, інтерес і інформація. В новому суспільстві не праця в своїй безпосередній формі, а розум, наука, креативність персоналу стає головним джерелом суспільного добробуту. The necessity of creative personnel who will provide the certain level of social capital and competitiveness of organization is considered in the article. Today, the new society is being formed due to the third industrial revolution, which is based on such notions as intellect, interest and information. In this society, the main source of public welfare is not grounded on labor in the direct form. Now the most important vehicles are mind, science and the creativity of personnel.

Опис

Ключові слова

креативність, персонал, соціальний капітал, якість життя, інновації, креативні якості, ефективне управління, creativity, personnel, social capital, quality of life, innovation, creative qualities, effective management, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Буковинська, М. П. Креативність персоналу як необхідна якість формування соціального капіталу / М. П. Буковинська, О. Л. Нечаєв // Наукові праці НУХТ.– К.: НУХТ.– 2013.– № 51.– С. 122-128.

Зібрання