Про рівномірну збіжність рядів Фурьє до (ψ, β) похідних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

(ψ, β)-похідні, рівномірна збіжність рядів Фурьє, найкращі наближення функцій, простори Lp, Lp spaces, (ψ, β)-derivatives, uniform convergence of Fourier series, best approximations of a function, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Радзієвська, О. І. Про рівномірну збіжність рядів Фурьє до (ψ, β) похідних / О. І. Радзієвська // Функціональні методи в теорії наближень, диференціальних рівняннях та обчислювальній математиці : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України В. К. Дзядика, 20-26 червня 2019 р. – Світязь, 2019. – С. 25.

Зібрання