Засоби навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування в процесі вивчення німецької мови після англійської

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В дослідженні представлено науково обґрунтовані підходи до відбору засобів навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування в процесі вивчення німецької мови після англійської Це зумовлює увагу до проблеми викладання іноземних мов з урахуванням потреб майбутніх фахівців у сучасних умовах.

Опис

Ключові слова

діалогічне мовлення, засоби навчання, німецька мова після англійської, професійно орієнтоване навчання, сфера обслуговування, диалогическая речь, средства обучения, немецкий язык после английского, профессионально ориентированное обучение, сфера обслуживания, dialogical speech, training means, German after English, professionally oriented training, service sphere, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Окопна, Я. В. Засоби навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування в процесі вивчення німецької мови після англійської / Я. В. Окопна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Київ : КНЛУ, 2009. – Вип. 16. – С. 109–116.

Зібрання