Реакційна здатність гетероциклів, що містять азот, у деяких нуклеофільних реакціях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1975

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розраховано π-електронна будова ряду гетероциклічних сполук методом молекулярних орбіталей в півемпіричному наближенні самоузгодженого поля. Доведено, що в нуклеофільних реакціях вирішальним фактором є величина позитивного заряду на атомі вуглецю –СН… N-зв’язку. Calculated π-e structure of some heterocyclic compounds by molecular orbitals in self-consistent field pivempirychnomu approach. Proved that nucleophilic reactions decisive factor is the magnitude of positive charge on the carbon atom of-CH ... N-connection.

Опис

Ключові слова

гетероцикли, heterocycles, -СН… N-зв’язок, π-електронна будова, -CH ... N-connection, π-e structure, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Мірошников, О. М. Реакційна здатність гетероциклів, що містять азот, у деяких нуклеофільних реакціяхи / О. М. Мірошников, Л. І. Савранський // Вісник Київського університету. - 1975. - С. 22-26.

Зібрання