Логіко-лінгвістична модель процессу вирощування хлібопекарських дріжджів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підвищення ефективності технологічного процесу вирощування хлібопекарських дріжджів вимагає застосування сучасної системи управління з використанням нечіткої логіки та нейронних мереж. Використання логіко-лінгвістичної моделі дозволяє отримувати нові знання про складний технологічний процес, виявляти причинно-наслідкові зв’язки між факторами, що діють на об’єкт управління. Improving the efficiency of the process of growing baker’s yeast requires the use of modern management system using fuzzy logic and neural networks. Using logical and linguistic model allows to obtain new knowledge about the complicated process, identify causal relationships between factors acting on the object management.

Опис

Ключові слова

нечітка логіка, нейронні мережі, лінгвістична апроксимація, гібридний метод, вирощування дріжджів, fuzzy logic, neural networks, linguistic approximation, a hybrid method of growing yeast, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Самойленко, Ю. О. Логіко-лінгвістична модель процессу вирощування хлібопекарських дріжджів / Ю. О. Самойленко, В. Г. Трегуб // Енергетика і Автоматика. - 2016. — №3 (29) — С. 113-121.

Зібрання