Обґрунтування ролі звітності в управлінні промисловим підприємством на засадах ощадливості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті встановлено зміну орієнтирів ощадливого мислення в управлінні промисловим підприємством від ефективності і продуктивності через цінність для клієнта до якості і сталого розвитку. Обґрунтовано в історичному аспекті звітність з урахуванням зміни акцентів ощадливості. Враховуючи унікальність промислового підприємства, доведено доцільність формування інтегрованого звіту про підвищення ефективності ощадливих перетворень. The article discusses the importance of reporting as a source of relevant and accurate information in the management of industrial enterprise in the context of lean changes on an ongoing basis. Retargeting of lean thinking in the management of industrial enterprise from efficiency and productivity across the value for the customer to quality and sustainable development is established based on the analysis and synthesis of scientific development. Reporting of the enterprise is grounded in historical aspect with accounting experience of its formation according to the change of lean emphasis. Given the uniqueness of the industrial enterprises, the expediency of forming an integrated report using operating performance ratio on lean principles is proved.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, фінансова звітність, управлінська звітність, інтегрована звітність, ощадливе мислення, управління підприємством, financial reporting, management reporting, integrated reporting, lean thinking, management of enterprise

Бібліографічний опис

Колос, І. В. Обґрунтування ролі звітності в управлінні промисловим підприємством на засадах ощадливості / І. В. Колос // Технологічний аудит і резерви виробництва. – № 3/4 (29). – 2016. – С. 27-31. – DOI: 10.15587/2312-8372.2016.72203

Зібрання