Формування бази знань з підсистемами підтримки прийняття рішеннь для систем управління дифузійним відділенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається методика збору експертної інформації для побудови бази знань. Вказана перевага використання SADT діаграм, що забезпечують ясність представлення і адекватного розуміння логічних тверджень експерта та інженера знань. Наведений приклад функіональних моделей дифузійної станції цукрового заводу розроблених з використанням структурного аналізу. In the article the method of collection of expert information is examined for knowledge acquisition. Advantage of the use of SADT of diagrams which provide the clarity of presentation and adequate understanding of logical claims of expert and engineer of knowledges is indicated. The example of funkional'nikh models of the diffusive station of sugar factory of developed is resulted with the use of structural analysis.

Опис

Ключові слова

база знань, uase of knowledges, експертна інформація, структурний аналіз, SADT діаграми, expert information, structural analysis, SADT of diagram, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Зібрання