Електрофізичний спосіб збагачення сухої молочної сироватки мінеральними елементами

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемі збагачення мінеральними елементами сироватки молочної внаслідок її оброблення електрофізичним способом. Об’єкт дослідження: електрофізичний спосіб збагачення молочної сироватки Магнієм та Манганом. Предмет дослідження: знесолена молочна сироватка до та після електроіскрового оброблення, суха демінералізована сироватка (СДМС) та СДМ, збагачена Магнієм та Манганом. Збагачення сироватки Mg та Мп здійснювали на експериментальному технологічному комплексі, що складається з генератора розрядних імпульсів, блоку управління, розрядної камери, вимірювальних і допоміжних приладів. Експериментально доведено, що оброблення молочної сироватки в розрядній камері зі струмопровідним прошарком гранул Магнію і відповідними електродами і/або зі cтрумопровідним прошарком гранул мангану й відповідними електродами сприяє підвищенню вмісту Магнію у 1,8...3,2 раза й Мангану у 1,9...5,6 раза залежно від тривалості оброблення. Розглянуто доцільність залучення електрофізичного способу оброблення сировини у технології сухої молочної сироватки з метою її збагачення. Експериментальним шляхом доведено підвищення вмісту Mg і Мп, поліпшення розчинності, відсутність ознак неферментативного потемніння протягом зберігання і зниження схильності до злежування в зразках сухої молочної сироватки після оброблення електрофізичним способом. Запропоновано запроваджувати електроіскрове оброблення в технології сухих концентратів із молочної сироватки на етапі підготовки сировини до сушіння та визначено раціональну тривалість електроіскрового оброблення сироватки, а саме: 30 с - для манганової електродної системи і 60 с - для магнієвої.

Опис

Ключові слова

кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, електрофізичний спосіб, електроіскрове диспергування, збагачення, суха молочна cироватка, мікроелементи, магній, манган, электрофизический способ, электроискровое диспергирование, обогащение, сухая молочная сыворотка, минеральные элементы, магний, марганець, electrophysical method, electric sparkling dispersion, dry milk whey, microelements, Magnesium, Manganese

Бібліографічний опис

Кочубей-Литвиненко, О. В. Електрофізичний спосіб збагачення сухої молочної сироватки мінеральними елементами / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2017. - Т. 19, № 75. - С. 115-119.

Зібрання