Концептуальні основи побудови сценаріїв управління браго-ректифікаційною установкою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті питання, пов’язані з можливістю розробки ефективних алгоритмів управління для такого складного об’єкта як брагоректифікаційна установка.Описана в статті концепція може бути використана при розробці алгоритмів управління для широкого кола складних хіміко-технологічних об’єктів. Considered questions, related to possibility of development of effective algorithms of management for such difficult object as a home-brewed beer rectification setting.The conception described in the article can be used for development of algorithms of management for the wide circle of difficult chemical-technological objects.

Опис

Ключові слова

система управління, брагоректифікаційна установка, математична модель, control system, home-brewed beer rectification setting, mathematical model, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Смітюх, Я. В. Концептуальні основи побудови сценаріїв управління браго-ректифікаційною установкою / Я. В. Смітюх, В. Д. Кишенько // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2008. - № 4/3 (34). - С. 31-34.

Зібрання