Облік готової продукції та його науково-методичні аспекти на сучасному промисловому підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Достовірне відображення операцій з виробництва та реалізації готової продукції забезпечує результативність господарської діяльності промислового підприємства. Логічно вважати, що будь-який виробничий процес на промисловому підприємстві закінчується виготовленням готової продукції, виконанням робіт, наданням послуг. Готова продукція формується з виробів, що пройшли всі стадії обробки, збирання і укомплектування на реальному підприємстві, відповідають стандартам чи технічним умовам, якісним характеристикам, прийняті відділом технічного контролю, призначені для продажу чи передані на склад або безпосередньо замовнику.

Опис

Ключові слова

готова продукція, класифікація, реалізація, облік, запаси, finished products, stocks, classification, accounting, sales, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Осадча, Г. Г. Облік готової продукції та його науково-методичні аспекти на сучасному промисловому підприємстві / Г. Г Осадча, Ю. Л. Темчишина, Д. Насідзе // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 16. – С. 894–898.

Зібрання