Дослідження стероїдного комплексу крупи з гречки різних сортів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено якісний і кількісний склад стероїдного комплексу крупи з гречки різних сортів, найбільш перспективних для вирощування у зоні Лісостепу України. Визначення стероїдного комплексу проводили газохромато графічним методом. Встановлено, що гречана крупа є важливим і доступним джерелом рослинних стеринів, за вмістом яких вона перевершує багато інших крупів. Основним компонентом фітостеролів гречаної крупи є [3-ситостерин, масова частка якого складає 77,9...85,3 %. Експериментально підтверджено, що сумарний вміст стероїдного комплексу залежить від сортової приналеж ності гречки, з якої виготовлена крупа. Найбільшу кількість фітостеролів зафіксовано у крупі з гречки сортів «Дюймовочка» та «Космея». Саме ці сорти можна вважати найбільш перспективними для виробництва продуктів функціонального призначення з холестеринзнижуючим ефектом.

Опис

Ключові слова

гречана крупа, селекційний сорт, фітостероли, гречка, buckwheat, breeding variety, phytosterols, buckwheat, холестерин, cholesterol

Бібліографічний опис

Дубініна, А. А. Дослідження стероїдного комплексу крупи з гречки різних сортів / А. А. Дубініна, С. О. Ленерт, Т. М. Попова // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 6. – С. 204–210.

Зібрання