Переваги та недоліки дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається проблема використання дистанційного навчання у сучасному суспільстві, актуальність вивчення іноземної мови у даному аспекті та необхідність впровадження інформаційних засобів у системі професійного навчання. The article defines the issues of distance education in modern society, the foreign language learning in this aspect and the necessity of Internet facilities development in the system of professional study.

Опис

Ключові слова

професійна діяльність, інтернет, дистанційне навчання, переваги, professional activity, internet, distance education, advantages, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Переваги та недоліки дистанційного навчання / Л. В. Власенко // Професійна підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності: збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного пед. Університету ім І. Франка, 2013. – С. 224-228.

Зібрання