Про класи збіжності рядів Діріхле

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено умови на коефіцієнти ряду Діріхле, при яких цей ряд належить до деякого класу збіжності. We establish conditions on coefficients of the Dirichlet series under which this series belong to certain convergence class.

Опис

Ключові слова

максимальний член, ціла функція, ряди Діріхле, maximal term, entire function, Dirichlet series, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мулява, О. М. Про класи збіжності рядів Діріхле / О. М. Мулява // Український математичний журнал. - 1999. - Т. 51. - № 11. - С. 1485-1494.

Зібрання