Математичне моделювання процесу екстрагування у системах «вода/рослинна сировина»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методом математичного моделювання у середовищі MathCad 15 проведено комплексне дослідження та аналіз процессу екстрагування у системах «вода/рослинна сировина» для вдосконалення технології морозива з рослинними екстрактами. Одержано рівняння регресії у вигляді поліномів 3 .. 5-го порядків та графічні зображення площин, які описують процес екстрагування за змінних температури, тривалості, гідромодуля. Оптимізовано умови одержання рослинних екстрактів із мінімально необхідним вмістом у них екстрактивних речовин для застосування у складі морозива. Розроблена інженерно-математична база дозволяє прогнозувати ступінь вилучення екстрактивних речовин з рослинної квіткової й кореневої сировини, що має різну структуру та відповідну здатність до екстрагування. The integrated study and analysis of the extraction process the «water/ plant raw material» systems for technological improvement of ice cream production with plant extracts was conducted using the method of mathematical modelind in MathCad 15. The regression equation in the form of polynomials 3..5-th orders and surface graphics described the process of extracting at different temperatures, duration and water duty was received. The conditions for obtaining plant extracts, provided the minimum level of required extractive substances for using in ice cream composition were optimized. Developed engineering mathematical base allow to predict the grade of extracts from plant flower and root materials, which have different density and ability to extraction.

Опис

Ключові слова

екстрагування, математичне моделювання, морозиво, extraction, ice cream, mathematical modeling, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Математичне моделювання процесу екстрагування у системах «вода/рослинна сировина» / Н. М. Бреус, Г. Є. Поліщук, Н. І. Вовкодав, О. В. Гулак // Наукові праці НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - № 47 - С. 55-60.

Зібрання