Формування моделі крос-культурного управління на підприємстві (на приклад підприємств харчової промисловості України)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття є дослідженням рівня готовності працівників підприємств харчової промисловості України до крос-культурного різноманіття. Представлено основні підходи до визначення поняття «крос-культурний менеджмент». Розкрито питання актуальності крос-культурного менеджменту на підприємствах харчової галузі. Запропоновано підходи до формування основних аспектів та складників системи управління підприємством у контексті крос-культурного підходу. Розглянуто основні завдання, які вирішує крос-культурний менеджмент для розвитку підприємства в сучасних економічних умовах. Ураховуючи результати культурного інтелекту за методикою К. Ерлі і С. Анга та визначених рівнів індексу толерантності, сформовано модель крос-культурного управління та на прикладі підприємств харчової промисловості. Розглянуто напрями адаптації персоналу підприємства до крос-культурних змін.

Опис

Ключові слова

структура, крос-культурне управління, процес, модель, structure, cross-cultural management, process, model, харчова промисловість, культурний інтелект, індекс толерантності, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. Формування моделі крос-культурного управління на підприємстві (на приклад підприємств харчової промисловості України) / В. Москаленко // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського : науковий журнал. – 2020. – Т. 31 (70), № 2. – Ч. 2. – С. 1–6.

Зібрання