Поведінкова економіка як інструмент забезпечення сталих конкурентних переваг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено інструменти поведінкової економіки суб’єктів ринкових відносин, які дадуть змогу не лише уникнути загроз, але й сформувати сталі конкурентні переваги. Доведено, що для прогнозування поведінки споживачів потрібно враховувати як їх зацікавленість у даному товарі, яка може бути наслідком власних систем оцінювання або результатом інформованості, так і метод пізнання інформації про товар. In the article the tools of behavioral economy of subjects of market relations are investigated. They will enable them to avoid threats and build competitive advantages. It is proved that in order to predict the behavior of consumers it is necessary to take into account their interest in this product and the method of knowing information about the product. The first is the result of evaluation systems or the result of awareness. In the process of learning, one can expect the cognitive, emotional or behavioral reaction of consumers.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, поведінкова економіка, інструмент, конкурентна перевага, конкурентна позиція, instrument, behavioral economy, competitive advantage, competitive position

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Поведінкова економіка як інструмент забезпечення сталих конкурентних переваг / Л. М. Закревська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2018. — Том 24, №. 3. — С. 55-61.

Зібрання