Роль братів Михайла та Олександра Грушевських у модернізації вищої гуманітарної освіти в Україні (початок ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті, на основі історичних джерел, проаналізовано роль братів Михайла та Олександра Грушевських у модернізації вищої гуманітарної освіти в Україні на початку ХХ ст. Доводиться, що М. Грушевський розробив програму модернізації гуманітарної освіти в Україні на грунті наукової об’єктивності та реалізації української національної ідеї в справі організації навчання на гуманітарних факультетах. Аналізується процес втілення в життя програми братами Грушевськими. Визначено роль братів Грушевських у національно-культурному відродженні та суспільно-політичному житті України. The paper is devoted to the activities of Hrushevsky brothers in case of modernization of the higher education in Ukraine. At the early 20 th century Hrushevsky brothers created a new concept of humanitarian education, based on Ukrainian national idea. The concept was not just a theory and later was implemented by Hrushevsky brothers personally. In this paper, our goal is to estimate their achievements and to analyze its influence to the further development of humanitarian education in Ukraine.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, брати Грушевські, викладачі, студенти, університети, модернізація, національне відродження, українознавчі дисципліни, Hrushevsky brothers, teachers, students, universities, modernization, national revival, Ukrainian studies disciplines

Бібліографічний опис

Левицька, Н. М. Роль братів Михайла та Олександра Грушевських у модернізації вищої гуманітарної освіти в Україні (початок хх ст.) / Н. М. Левицька // Virtus. – 2021. – № 55. – Pp. 133-136

Зібрання