Проблеми трактування сутності категорії „доходи державного бюджету”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено сутність доходів державного бюджету. Проаналізовані різні підходи до тлумачення сутності категорії «доходи державного бюджету». Це надало можливість дати власне визначення категорії «доходи державного бюджету». The author lay down the results of researches concerning the essence of budget revenues and analyze different approaches to interpretation of essence to categories "budget revenues".This made it possible give the own determination to categories "budget revenues".

Опис

Ключові слова

валовий внутрішній продукт, фінансові ресурси держави, Державний бюджету України, доходи бюджету, валовой внутренний продукт, Gross Domestic Product, government financial resources, State Budget of Ukraine, budget revenues, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Бойко, С. В. Проблеми трактування сутності категорії «доходи державного бюджету» / С. В. Бойко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – № 1. – С. 51–56.

Зібрання