Вплив концентрації азоту в поверхневому шарі сталі 30ХГСНА після іонного азотування на її триботехнічні характеристики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено хімічний склад та триботехнічні характеристики сталі 30ХГСНА, зміцненої імпульсним газотермічним іонним азотуванням. Виявлено наявність оптимального з огляду на мінімальні інтенсивність зношування та коефіцієнт тертя діапазону поверхневої концентрації азоту, який становить 6,3-7,8% (залежно від умов роботи трибоз'єднання). Установлено зменшення коефіцієнта тертя й інтенсивності зношування у 1,5 – 1,9 і 1,7 – 2,1 разу відповідно. The chemical composition and tribological characteristics 30HGSNA steel, hardened pulsed gas thermal ion nitriding. Revealed the presence of an optimal range of surface concentration of nitrogen, given minimal wear rate and coefficient of friction, which is 6,3-7,8% (depending on the operating conditions tribosoedineniya). Set to decrease the friction coefficient and wear rate of 1.5 - 1.9 and 1.7 - 2.1 times, respectively.

Опис

Ключові слова

азот, сталь, іонне азотування, інтенсивність зношування, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, nitrogen, steel, yonnoe nitration, intensity yznashyvanyya

Бібліографічний опис

Ляшенко, Б. А. Вплив концентрації азоту в поверхневому шарі сталі 30ХГСНА після іонного азотування на її триботехнічні характеристики / Б. А. Ляшенко, В. І. Мірненко, Є. К. Солових, О. В. Радько // Проблеми тертя та зношування. – 2008. – № 50. – С. 157-164.

Зібрання