Використання інформаційних технологій при розв’язанні задач оптимізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З метою удосконалення володіння таким програмним продуктом, як системи автоматизованих інженерних та економічних розрахунків Excel та MathCad наведено детальний розв’язок оптимізаційної задачі, як однієї з найважливіших та трудомістких в економічних обчисленнях. Дані розробка сприятиме більш якісній підготовці висококваліфікованих спеціалістів в економіці, маркетингу, менеджменті, обліку і аудиті.
With the purpose of improvement of study of such software products, as systems of the automated engineering’s and economic calculations of Excel and MathCAD are resulted the detailed decision of optimization task, as to one of major and labour intensive in economic calculations. This development will assist more high-quality preparation of highly skilled specialists in an economy, management, account and audit.

Опис

Ключові слова

оптимізація, Excel, MathCad, економічні розрахунки, optimization, Excel, MathCAD, economic calculations, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Овчарук, І. В. Використання інформаційних технологій при розв’язанні задач оптимізації / І. В. Овчарук, В. О. Овчарук // Водний транспорт. - 2010. – Вип. 11. – С. 118–121.

Зібрання