Дослідження дії комбінованого біоциду на основі полігексаметиленгуанідину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено дію комбінованого біоциду на основі полігексаметиленгуанідинів та перекису водню. Для створення комбінованого препарату використовувався дезинфікуючий засіб поліалкіленгуанідинової природи – Полідез, так як препарат володіє стабільністю і довготривалою протимікробною дією, що обумовлена полімерною природою препарату і властивістю утворювати на поверхні тонку біоцидну плівку та перекис водню, що володіє високою окислювальною здатністю, викликає порушення проникності бактеріальних клітин вже у перші хвилини контакту. The efficiency of combined biocide preparation of polyhexamethylenguanidine and hydrogen peroxide was determined. The desinfectamt of polyalcilenguanidine nature – Polydez – was used for creation of combined preparation due to its stability and long-lasting antimicrobial action which caused by its polymeric nature and ability to create a thin biocide film on the surfaces. The second component of preparation was hydrogen peroxide which has oxidizing ability, causes infringement in permability of bacteria cells during first minutes of contact.

Опис

Ключові слова

полігексаметиленгуанідин, перекис водню, комбінований препарат, інактивація, polyhexamethylenguanidine, hydrogen peroxide, combined preparation, inactivation, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Кухарчук, О. В. Дослідження дії комбінованого біоциду на основі полігексаметиленгуанідину / О. В. Кухарчук, Н. М. Грегірчак // Харчова промисловість. – 2010. - № 9. – С. 58-61.

Зібрання