Про мінімальний статутний фонд невеликих страхових компаній

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджено розмір мінімального статутного фонду як одного із найголовніших показників фінансової стійкості страхової компанії. Запропоновано замінити фіксовані розміри мінімальних статутних фондів страхових компаній на динамічні розміри, які пропорційні кількості договорів і які залежатимуть від виду діяльності, ступеню ризику. Показана методика визначення мінімального статутного капіталу для страховиків, що займаються видами страхування іншими, ніж страхування життя. The value of minimal founding capital as one of the most important indicator of financial stability of insurance companies is investigated. It is offered to change the fixed values of minimal founding capital, imposed by the Law of Ukraine “On Insurance”, by the dynamic variable values must be calculated in accordance with the number of agreements, types of insurance, degree of risk. The corresponding analysis is made for small insurance companies doing business with the risk insurance except life insurance.

Опис

Ключові слова

ріст, фінансова стійкість, мінімальний статутний фонд, страхова компанія, insurance company, minimal founding capital, financial stability, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Про мінімальний статутний фонд невеликих страхових компаній / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Фінанси України. – 2004. – № 11 (108). – С. 134-142

Зібрання