Креативність та інноваційність управління в стратегічному потенціалі підприємства в умовах глобалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджені основні характеристики віртуально - інтелектуального середовища господарювання. Виявлені головні причини, під впливом яких формується це середовище. Обґрунтовано, що у вказаному середовищі суб'єкти господарювання можуть забезпечувати високу конкурентоспроможність за рахунок збільшення креативності і інноваційності управління. В той же час окремі індивідууми можуть підвищувати свою конкурентоспроможність за рахунок прискорення інноваційності і креативності розвитку. In the article the basic characteristics virtually - intellectual environment management. Identified the main reasons which formed under the influence of this environment. Proved that in said medium entities can provide high competitiveness by increasing creativity and innovation management. At the same time, some individuals can improve their competitiveness by accelerating innovation and creativity development.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, віртуально - інтелектуальне середовище господарювання, інноваційність управління, креативність управління, інноваційність і креативність розвитку, virtually - intellectual environment management, innovation management, creativity management, innovation and creativity development

Бібліографічний опис

Галиця, І. О. Креативність та інноваційність управління в стратегічному потенціалі підприємства в умовах глобалізації / І. О. Галиця // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016.- № 4 (120). - С. 61-63.

Зібрання