Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus IMBB-7241 на етанолі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено вплив фумарату (С4-дикарбонова кислота, попередник глюконеогенезу) і цитрату (регулятор синтезу ліпідів) на утворення поверхнево-активних речовин (ПАР) за умов культивування Acinetobacter calcoaceticus IMB В-7241 на етанолі Встановлено, що одночасне внесення фумарату (0,01 %) і цитрату (0,01 %) у кінці експоненційної фази росту штаму ІМВ В-7241 на середовищі з етанолом (2 %, об'ємна частка) супроводжувалося підвищенням кількості синтезованих ПАР на 195 % порівняно з показниками синтезу на середовищі без органічних кислот. Нейтралізація середовища розчином КОН у процесі культивування штаму ІМВ В-7241 з подальшим внесенням в кінці експоненційної фази органічних кислот дала змогу підвищити концентрацію ПАР в 1,2 рази порівняно з показниками аналогічного процесу без нейтралізації The effect of fumarate (C4-dicarboxylic acid, the precursor of gluconeogenesis) and citrate (regulator of lipid synthesis) on the formation of surface-active substances (SAS) during cultivation of Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 on ethanol was investigated. It was found that the adding of fumarate (0,01 %) and citrate (0,01 %) at the same time to the medium with ethanol (2 %, v/v ) at the end of the exponential phase was accompanied by the increasing of the surfactants synthesis at 195 %, as compared to the parameters of synthesis in the medium without organic acids. The neutralization of culture medium using the KOH solution during cultivation of strain IMV B-7241 with addition of organic acids in the late exponential phase allowed to increase the concentration of surfactant 1,2 times as the same process without neutralization

Опис

Ключові слова

Acinetobacter calcoaceticus IMB В-7241, поверхнево-активні речовини, етанол, інтенсифікація, регуляція pH, попередники біосинтезу, surfactants, ethanol, intensification, regulation of pH, precursor biosynthesis, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Конон, А. Д. Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus IMBB-7241 на етанолі / А. Д. Конон. Т. П. Пирог, О. С. Волошина // Наукові праці НУХТ. – 2013. − № 50. – С. 30−35.

Зібрання