Аналітичний аналіз напружено-деформівного стану в тілі з циліндричною тріщиною

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі знайдені аналітичні формули для полів напружень і переміщень в довільній точці пружного середовища з циліндричною тріщиною. Отримані вирази для знаходження коефіцієнтів інтенсивності напружень, а також проаналізовано локальне поле напружень і переміщень в околі тріщини. The paper found analytical formulas for the fields of stresses and displacements at an arbitrary point of an elastic medium with a cylindrical crack. The expressions for finding the stress intensity factors and analyzes the local field stresses and displacements in the vicinity of the crack.

Опис

Ключові слова

коефіцієнти інтенсивності напружень, локальне фізичне поле, intensity factors and stresses, local physical field, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мартиненко, М. А. Аналітичний аналіз напружено-деформівного стану в тілі з циліндричною тріщиною / М. А. Мартиненко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. - 2013. - № 3. – С. 188-191. - (Серія: Фізико-математичні науки).

Зібрання