Стан та перспективи розвитку молочної промисловості в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянута структура харчової промисловості. Проаналізовано стан молочної промисловості та фактори, які впливають на діяльність виробників молочної продукції. Проаналізовано умови торгівлі молочною продукцією з Європейським Союзом згідно з Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Подано структуру реалізованої молочної продукції. Досліджено основні показники зовнішньої торгівлі молоком та молочними продуктами. Запропоновано шляхи розвитку молочної галузі в Україні. In this paper the structure of the food industry. The state of the dairy industry and the factors that affect the activity of dairy products. Conditions of dairy products trade with the European Union under the Association Agreement between Ukraine, on the one hand and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part. Posted structure of sales of dairy products. The main figures of external trade in milk and milk products. The ways of the dairy industry in Ukraine.

Опис

Ключові слова

розвиток, молочна промисловість, харчова промисловість, молочна продукція, сировина, тарифна квота, угода про асоціацію з ЄС, development, food industry, milk products, milk industry, raw material, tariff quota, association agreement with the EU, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Скоморохова, С. Ю. Стан та перспективи розвитку молочної промисловості в Україні / С. Ю. Скоморохова, Т. Ю. Редзюк, Р. А. Пономаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2015. - Вип. 10, Ч. 1. - С. 91-95. - (Серія: Економічні науки).

Зібрання