Формування конкурентоспроможності підприємств в умовах посилення екологічних обмежень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджено вплив впровадження системи контролю якості та безпеки продукції на підвищення конкурентоспроможності підприємств та запропоновано можливі шляхи активізації цього процесу на прикладі діяльності підприємств олійно-жирової галузі.
The implementation of ecological management system and its influence on enterprise’s competitiveness gaining were subjected to be analyzed in the article. Some ways of process activation were shown on fat-and-oil industry’s entities examples.

Опис

Ключові слова

система екологічного менеджменту, ecological management system, олійно-жирова промисловість, міжнародні стандарти ISO, конкурентоспроможність, fat and oil industry, international standards ISO, competitiveness, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ємцев, В. І. Формування конкурентоспроможності підприємств в умовах посилення екологічних обмежень / В. І. Ємцев // Наукові праці НУХТ. - 2011. - № 39. - C. 134-138.

Зібрання