Тайм-менеджмент як напрям підвищення ефективності операційної стратегії підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розкрито сутність тайм-менеджменту, операційної стратегії підприємства та окреслено основи її розробки на відповідних засадах. Встановлено основні принципи та функції тайм-менеджменту в операцій¬ній діяльності. Зазначено, що боротьба за час стала основою конкурентної боротьби. А одним із напрямів підвищення ефективності операційної стратегії може стати провадження інструментарію тайм-менеджменту. The article reveals the essence of time management, the operational strategy of the enterprise and outlines the basics of its development on the appropriate basis. The basic principles and functions of time management in operational activities have been established. It is noted that the struggle for time has become the basis of competitive struggle. And one of the ways to increase the effectiveness of the operational strategy can be the implementation of time management tools.

Опис

Ключові слова

тайм-менеджмент, планування часу, встановлення пріоритетів, операційна стратегія, ефективність операційної діяльності, time management, time planning, prioritization, operational strategy, operational efficiency, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Тайм-менеджмент як напрям підвищення ефективності операційної стратегії підприємства / І. В. Тюха, Т. В. Рибачук-Ярова, С. П. Дунда // Економіка та суспільство. – 2022. – №42. DOI 10.32782/2524-0072/2022-42-68

Зібрання