Особливості формування і розподілу прибутку малого підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто поняття «прибутку», визначено сутність формування прибутку малого підприємства. Досліджено механізм формування і розподілу прибутку підприємства. Розглянуто особливості, що впливають на формування та розподіл прибутку.. The article discusses the concept of " profit", the essence of formation of profit small business. Study the mechanism of formation and distribution of profits. The features that influence the formation and distribution of income.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, прибуток, формування прибутку, розподіл прибутку, управління формуванням прибутку, учасники розподілу прибутку, profit, income formation, profit sharing, management formation of profit, participants profit distribution

Бібліографічний опис

Черемшук, М. М. Особливості формування і розподілу прибутку малого підприємства / М. М. Черемшук, М. В. Григорців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 91–94.

Зібрання