«Історія однієї фабрики» – автобіографічна пам’ятка промислового розвитку Львову

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена архівній пам’ятці Центрального державного історичного архіву України ( м. Львів) «Історія однієї фабрики» як унікальному історичному документу, що водночас є свідченням розвитку кондитерської промисловості Львова 20-х років ХХст., автобіографічним твором, знайомить дослідника з деякими аспектами соціально-економічного та етнонаціонального розвитку Західної України. The article is devoted to the archival source the Central government archive of Ukraine (Lvov) « History of one factory» as to the unique historical document, which simultaneously is the certificate of development confectionary industry of Lvov of 20th years of ХХ century, an autobiographic work, and acquaints a researcher with some aspects of socio-economic and etnonacional development of Western Ukraine.

Опис

Ключові слова

промисловість, мануфактура, кондитерські традиції, національна свідомість, кафедра гуманітарних дисциплін, industry, manufacture, confectionery traditions, national consciousness

Бібліографічний опис

Коцюбанська, О. О. Історія однієї фабрики» – автобіографічна пам’ятка промислового розвитку Львову / О. О. Коцюбанська // Зарембівські читання : Матеріали 4-ї всеукраїнської наукової конференції, 17 квітня 2013. - С. 131-135.

Зібрання