Біохімічні показники анаеробного активного мулу тваринницьких ферм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Тваринництво України

Анотація

Охарактеризовано фактори, що регулюють ферментативну активність: температура, рН, концентрація субстрату і ферменту тощо. Досліджені ферментативні активності мікрофлори активного мулу тваринницьких ферм, які можна використати як критерій оцінки технологічного процесу. We characterize the factors that regulate the enzymatic activity: temperature, pH, concentration of substrate and enzyme, etc. Investigated the enzymatic activity of activated sludge microorganisms livestock farms, which can be used as a criterion for evaluating the process.

Опис

Ключові слова

відходи тваринницьких ферм, ферментативні активності, метанова ферментація, анаеробний активний мул, waste of livestock farms, methane fermentation, anaerobic activated sludge, enzymatic activity, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Зібрання