Податкові пільги : стан та шляхи вирішення проблем їх використання в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті розглядаються наявні у вітчизняній практиці податкові преференції та проблеми їх реалізації в Україні. Світовий досвід свідчить, що податкові пільги за певних умов здатні здійснювати вплив на реалізацію підприємницької ініціативи, стимулювати підприємницьку діяльність та її інноваційну спрямованість. У зв’язку з цим, дослідження проблем існування податкових пільг в Україні і напрямів їх вирішення здатне розкрити їх позитивний потенціал та набуває особливої актуальності. In this article are available in domestic practice tax preferences and problems of its implementation in Ukraine. World experience shows that tax incentives under certain conditions can exert influence on the implementation of entrepreneurship, promote entrepreneurship and its innovative orientation. In this regard, the study of the existence of tax benefits in Ukraine and directions to address them can reveal their positive potential and is of particular relevance.

Опис

Ключові слова

підприємництво, податкові пільги, втрати бюджету, Податковий кодекс України, спрощена система оподаткування, entrepreneurship, tax benefits, loss budget, the Tax Code of Ukraine, the simplified tax system, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Біла, І. С. Податкові пільги : стан та шляхи вирішення проблем їх використання в Україні / І. С. Біла, Н. В. Петришина, Н. М. Салатюк // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. - 2012. - Вип. 19/2. - С. 172-178.

Зібрання